Eight-Lex Sp. z o.o.


Eight-Lex


Od roku 2005, naszą specjalnością stało się oddłużanie zakładów opieki zdrowotnej i udrażnianie zatorów płatniczych pomiędzy tymi zakładami a ich dostawcami, z wykorzystaniem autorskich metod działania i współpracy pomiędzy stronami konfliktów.


  • Kancelaria Inkaso wraz z Biurem Prawnym
  • Biuro Doradztwa i Pośrednictwa Inwestycyjnego
  • Biuro Pośrednictwa Handlowego w Obrocie Krajowym i Zagranicznym
Kompleksowa obsługa windykacyjna przedsiębiorstw wraz z obsługą prawną
Oddłużanie i przekształcanie podmiotów gospodarczych i zakładów medycznych
Umowy o charakterze gospodarczym
Inkaso należności wraz z bieżącym monitoringiem ich realizacji
Pośrednictwo finansowo-prawne
Konsolidacja i przekształcenia spółek
Zarząd powierniczy wierzytelnościami
Doradztwo inwestycyjne
Tworzenie podmiotów gospodarczych, bieżąca obsługa prawna
Obrót wierzytelnościami na zlecenie
Postępowania mediacyjne przy udziale uprawnionych mediatorów
Sporządzanie analiz i opinii prawnych na zlecenie